Ringsted Femern banen
Ekspropriation

Tvilum Landinspektørfirma A/S er rådgiver for Banedanmark med Landinspektør Klavs Petersen tilknyttet Banedanmarks bygherreorganisation som Landinspektør/projekteringsleder for areal, rettigheder og ekspropriationer i forbindelse med opgraderingen og elektrificeringen af jernbanen fra Ringsted til Femern.

Arbejdet indeholder ansvar for afholdelse af ekspropriationsforretninger, borgermøder, kontakt til myndigheder, taksationssager, retssager, forhandling med lodsejere og myndigheder om erstatning og arealanvendelsesmæssige løsninger, samarbejde med ekspropriationskommissionen, entreprenører og byggeledelse samt intern koordinering af arbejderne i Banedanmark m.v.

Anlægsprojektet har et samlet budget på omtrent 9,5 milliarder og strækker sig over en strækning på 120 km gennem de større byer Ringsted, Næstved, Vordingborg og Nykøbing Falster, mindre byer og landbrugsområder.

For information om projektet henvises til Banedanmarks anlægsprojekt Den nye Bane.


Administrator 1 January, 2016
Share this post
Archive
Cykelsti i Køge Kommune
Ekspropriation