Teknisk måling
Vi er førende inden for opmåling og afsætning af byggeri og landskab.

Tvilum Landinspektørfirma A/S udfører opmåling af eksisterende forhold af byggeri og landskab. Opmålingen vil typisk omfatte bygningers afgrænsning, placering af skel, veje, belægninger, brønde, aptering, beplantning, terræn og andre bygværker.

Vi leverer et projekteringsgrundlag, som er målrettet alle typer af kundesegmenter, herunder kommune, arkitekter, ingeniører, entreprenører eller private bygherrer. Et projekteringsgrundlag består af en nivellementsplan eller en situationsplan leveret i 2D/3D i AutoCAD (DWG), Microstation (DGN) eller Acrobat Reader (PDF) filformat. Vi kan også levere de opmålte koter som LAND4 koter, som ofte bruges af landskabsarkitekter.


Opmåling af bærelag med totalstation på en byggeplads i Vinge.

Vi tilbyder:

 • Fastlæggelse af skel og byggelinjer

 • Opmåling af byggeri og landskab (situationsplan)

 • Fladenivellement 

 • Arealopgørelse

 • Opmåling af ejerlejligheder

 • BBR registrering og indberetning

 • Opmåling og fastlæggelse af ledninger og forsyningsnet

Afsætning

Tvilum Landinspektørfirma A/S har mange års erfaring med afsætning af bygge- og anlægsprojekter. Vi afsætter alle former for nyanlæg, herunder bygninger, byrum, udearealer, landskabsprojekter, veje og ledningsnet.

I forbindelse med afsætningen udarbejder vi en servitut og byggelinjeattest (IBS-attest), der dokumenterer afsætningens lovlighed i forhold til gældende lovgivning eller andre bindinger på området. 

Vi tilbyder bygherren at gennemgå projekttegninger, byggetilladelser, lokalplaner og servitutter. Vi indhenter og stedfæster ledningsoplysninger og kontrollerer lovligheden i det påtænkte byggeri i henhold til byggelovens bestemmelser.

Vi tilbyder:

 • Afsætning af byggeri og landskab

 • Afsætning af skel

 • Koordinering af modullinier / tvangspunkter

 • Præcisionsafsætning af modullinier og konstruktioner

 • Præcisionsafsætning af metermærker og andre højdepunkter

 • Afsætningsplaner, digitale el. analoge med projekttegninger som baggrund

 • Løbende kontrolmåling - as-built måling

 • Rådgivning med koordinationsansvar

 • Fikspunks etablering, koordinering, netudjævning -måling, -beregning og -vedligeholdelse

 • Planfixpunkter

 • Højdefixpunkter i DVR90 (Dansk Vertikal Reference 1990)Administrator 20 December, 2021
Share this post
Labels
Archive
Rådgivning og jura
Vi har stor erfaring med rådgivning og ejendomsjura - hvilke regler og lovgivning gælder for min ejendom?