Areal- og rettighedserhvervelse

Vi råder over ejendomsretlige specialister med stor erfaring og faglig viden inden for ekspropriations- og erstatningsret.

Kontakt os

Tvilum Landinspektørfirma A/S har mange års og stor erfaring med både kommunale ekspropriationer i henhold til Vejlovens bestemmelser og Statslige ekspropriationer i henhold til statsekspropriationsloven. Derudover har vi erfaring og kompetencer som teknisk rådgiver (Ledende Landinspektør) for bl.a. Overtaksationskommissionen i henhold til de kommunale ekspropriationer.

Vi råder over ejendomsretlige specialister med stor erfaring og faglig viden inden for ekspropriations- og erstatningsret samt med forhandling med lodsejere og myndigheder m.v. 

Vi har erfaring med og kan indgå i hele ekspropriationsprocessen fra idéen opstår til et anlægsprojekt til den matrikulære berigtigelse er gennemført.

Er du bygherre med et anlægsprojekt, du ønsker gennemført, eller lodsejer der skal eksproprieres – så kontakt os gerne for et møde om din sag. Vi ligger stor vægt på at indgå i en tæt dialog med dig/jer, således at I er med i hele processen.

I forbindelse med det første møde vil vi undersøge samtlige juridiske bindinger og ejendomsretlige oplysninger for de berørte ejendomme – og finde ud af, hvordan de ønskede ejendomsændringer bedst muligt kan realiseres på en hensigtsmæssig måde – herunder om det er ved frivillig aftale eller ekspropriation. 

Vi tilbyder: 

  • Indledende møde med gennemgang af anlægsprojekt og ejendomsretlige forhold – herunder projektanalyse i forhold til Areal- og Rettighedserhvervelsen.
  • Arealerhvervelsesvurdering og budget for de samlede indgreb i henhold til retspraksis – herunder forslag til hvorledes Areal- og Rettighedserhvervelse bedst mulig kan ske. Er det ved frivillig aftale eller ekspropriation? 
  • Forhandling med bygherre/lodsejere/myndigheder om arealindgreb og erstatning i henhold til retspraksis.
  • Indhentning af myndighedstilladelser i henhold til øvrig lovgivning og retlige bindinger på de berørte ejendomme.
  • Forberedelse og gennemførelse af ekspropriationsforretningen – herunder udarbejdelse og fremsendelse af arealfortegnelse, ekspropriationstegninger, bekendtgørelse og evt. afholdelse af offentlige møder eller lodsejermøder m.v.
  • Varetagelse af lodsejerhenvendelser før, under og efter anlægsarbejderne pågår.
  • Matrikulær ejendomsberigtigelse efter anlægsarbejdernes færdiggørelse.
  • Forberedelse og varetagelse af bygherre/lodsejer interesser i forbindelse taksations- og overtaksationssager. 
  • Kontakt os gerne omkring ovenstående til en indledende samtale om netop dit/Jeres projekt.