Tinglysning

Vi rådgiver om bestemmelserne i forbindelse med tinglysning ligesom vi gerne udarbejder dokumenterne.

Har du indgået en aftale med din nabo, skal du sælge en del af din ejendom og vil sikre din udsigt, eller skal du have nedgravet en ledning, så anbefaler vi, at du sikre dine rettigheder ved tinglysning. Med tinglysning kan du sikrer dine rettigheder over for tredjemand, og derved bevare din eller ejendommens ret både nu og i fremtiden - også efter salg.

Hos Tvilum Landinspektørfirma A/S kan vi rådgive dig hele vejen fra at træffe den rigtige beslutning om tinglysning til efterfølgende at hjælpe med udarbejdelse af deklarationstekst, rids og GML-fil samt forestå selve tinglysningen. Samtidig kan vi også hjælpe dig med fortolkning og redegørelse for betydningen af de deklarationer/servitutter, der er tinglyst på din ejendom.

Tinglysningsretten stiller en række formkrav i forbindelse med tinglysning og med vores mangeårige erfaringer med tinglysningsarbejdet, kan vi hjælpe dig igennem hele processen og udarbejde alle de nødvendige dokumenter.

Vi tilbyder blandt andet:

  • Indhentning af tingbogsoplysninger
  • Udarbejdelse af skøder ifm. matrikulære sager
  • Rådgivning om servitutter - muligheder og begrænsninger
  • Udarbejdelse af servitutter / deklarationer
  • Aflysning af servitutter / deklarationer
  • Tinglysningsrids og GML-filer