Ekspropriation til cykelsti i Køge Kommune

Rådgivning af Køge Kommune i forbindelse med ekspropriation af arealer fra 9 lodsejere, til brug for anlæg af en ny cykelsti.

Ekspropriation

Tvilum har rådgivet Køge Kommune i forbindelse med ekspropriation af arealer fra 9 lodsejere, til brug for anlæg af en ny cykelsti.

Tvilum har bl.a. foretaget opmåling til projekteringsgrundlag, udarbejdet ekspropriationsmateriale og deltaget i åstedsforretninger.

Derudover har vi rådgivet omkring erstatning, servitutter, ledningsrettigheder mv.


Den nye bane mellem København og Ringsted
Tvilum Landinspektørfirma A/S har været rådgiver for Banedanmark hvor vi har været tilknyttet Banedanmarks bygherreorganisation som Landinspektør/fagprojektleder for ekspropriationer i forbindelse med anlæg af den ny bane København – Ringsted.