Kulturhavn Kronborg

Opgaven omfatter opmåling, ejendomsrådgivning, tinglysning af skøder, matrikulære ændringer, samt rådgivning omkring ledningsret, vejret mv.

Matrikulært arbejde

Efter anlægsarbejdet omkring den nye kulturhavn ved værftsbygningerne og Kronborg i Helsingør er færdigt, har Tvilum Landinspektørfirma A/S været landinspektør på den matrikulære berigtigelse.

De tre primære grundejere, Helsingør Selvstyrehavn, Helsingør Kommune og Slots- og Ejendomsstyrelsen er inddraget i arbejdet omkring at få de nye skel fastlagt, så forhold omkring drift af arealet ligeledes er tilgodeset.

Opgaven omfatter opmåling, ejendomsrådgivning, tinglysning af skøder, matrikulære ændringer, samt rådgivning omkring ledningsret, vejret mv.

Hovedstadens Letbane
Udarbejdelse og sikring af, at det rette opmålingsgrundlag er til stede i forbindelse med detailprojekteringen til anlæg af Letbanen samt til afmærkninger af ekspropriationsgrænserne i forbindelse med ekspropriationsprocessen m.v.